Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obrzarów właściwości. (Dz. U. z dnia 31 października 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r. Nr 98, poz 1070 z późniejszymi zmianami), zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie i asesorzy sądowi. W rozpoznawaniu i roztrzyganiu spraw biorą również udział ławnicy, którzy mają równe prawa z sędziami.

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z 2015 poz. 2316)

Metadane

Data wytworzenia : 25.06.2009
Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marek Skomorowski

Opcje strony

do góry